BOOKMARK Trong Word: Cách Tạo BOOKMARK, Hướng Dẫn Chi Tiết

Rate this post

Tạo bookmark trong Word giúp bạn tìm kiếm những nội dung quan trọng trong file tài liệu của mình nhanh hơn, tiết kiệm thời gian làm việc của bạn. Cùng theo dõi bài viết này để biết cách thao tác trên máy tính nhé.

Bài viết này được thực hiện trên Laptop Lenovo hệ điều hành windows 10 phiên bản Microsoft Word 2013, 2016, 2019,2010,2007, 2003, máy tính khác có hệ điều hành Windows, macOS.

1. Cách tạo bookmark Word 2013, 2016, 2019

1.1. Hướng dẫn nhanh

Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Tab Insert > Bookmark > Nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

1.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Nhấn vào tab Insert.

Chọn vị trí đặt bookmark

Chọn vị trí đặt bookmark

Bước 2: Chọn mục Bookmark.

Bước 3: Bạn hãy nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

Nhập tên điền Bookmark

Nhập tên điền Bookmark

Như vậy, bạn đã tạo Bookmark thành công!

Chèn thành công

Chèn thành công

Bước 4: Để xem lại bookmarks đã lưu, đầu tiên hãy nhấn vào Links và chọn Bookmark.

Vào Bookmark

Vào Bookmark

Bước 5: Chọn vào tên bookmark mà bạn muốn xem nhấn Go To.

Đến Bookmark đã tạo

Đến Bookmark đã tạo

Khi đó bạn sẽ thấy từ đánh dấu được hiển thị với dấu bôi đen.

Đến Bookmark

Đến Bookmark

Bước 6: Để xóa bookmark bạn hãy nhấn vào từ khóa muốn xóa và nhấn Delete phía bên phải bảng công cụ.

Xóa Bookmark

Xóa Bookmark

2. Cách tạo bookmark Word 2010

2.1. Hướng dẫn nhanh

Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Tab Insert > Bookmark > Nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

2.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Nhấn vào tab Insert.

Đặt vị trí vào nơi muốn tạo bookmark

Đặt vị trí vào nơi muốn tạo bookmark

Bước 2: Chọn mục Bookmark.

Chọn bookmark

Chọn bookmark

Bước 3: Bạn hãy nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

Điền tên bookmark

Điền tên bookmark

3. Cách tạo bookmark Word 2007, 2003

3.1. Hướng dẫn nhanh

Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Tab Insert > Bookmark > Nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

3.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Nhấn vào tab Insert.

Trỏ chuột vào vị trí muốn đặt bookmark

Trỏ chuột vào vị trí muốn đặt bookmark

Bước 2: Chọn mục Bookmark.

Chọn bookmark

Chọn bookmark

Bước 3: Bạn hãy nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

Nhập tên cho bookmark

Nhập tên cho bookmark

Trên đây là bài viết về cách tạo Bookmark trong word, hi vọng kiến thức trong bài có thể giúp cho công việc của bạn. Chúc bạn thành công!