Bài Tập Excel Có Lời Giải Chi Tiết: Hướng Dẫn Excel Cơ Bản

Rate this post

Cùng Admin Edu làm bài tập Excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng hàm IF, hàm ROUND, hàm SUM, hàm MIN và hàm MAX hiệu quả chính xác nhất.

Bài hướng dẫn được thực hiện trên laptop với phiên bản Microsoft Excel 365. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 với thao tác tương tự.

Hình thức thống kê điển hình là bảng lương trong tháng của công ty, bảng lương này là bài tập excel hãy cùng Admin Edu đi tìm lời giải với bài tập lần này nhé.

1. Tính phụ cấp chức vụ tại bài tập excel lần này, cần sử dụng hàm IF

Tính phụ cấp chức vụ tại bài tập lần này, cần sử dụng hàm IF.  Điều kiện phụ cấp chức vụ là: NV thêm 100, KT thêm 150, TP thêm 300, PGĐ thêm 350, GĐ thêm 500. Thay vì lần theo danh mục chức vụ rồi điền vào, chỉ cần sử dụng hàm IF theo cú pháp sau:

=IF(D2=”NV”,100,IF(D2=”KT”,150,IF(D2=”TP”,300,IF(D2=”PGĐ”,350,IF(D2=”GĐ”,500)))))

Rồi kéo chuột sao chép hàm IF xuống các ô còn lại để có được kết quả, và đây là cách thực hiện:

Tính lương tại bài tập excel này quá đơn giản, thực hành như sau:

2. Tính được tạm ứng trong bài tập excel kết hợp HÀM ROUND và hàm IF

Để tính được tạm ứng trong bài tập này cần kết hợp giữa hàm ROUND và hàm IF để thỏa mãn điều kiện đề bài đưa ra (hiểu rõ hơn về hàm ROUND và hàm IF). Cú pháp như sau:

=ROUND(IF((G2+H2)*2/3<70000,(G2+H2)*2/3,70000),-3)

Rồi kéo chuột sao chép xuống các ô còn lại để có được kết quả như này:

Tính phần còn lại chúng ta làm đúng theo công thức đề bài đưa ra:

3. Tính tổng cộng cần sử dụng hàm SUM

Tính tổng cộng cần sử dụng hàm SUM, thực hiện như sau:

4. Tính trung bình cần sử dụng hàm AVERAGE

Tính trung bình cần sử dụng hàm AVERAGE, thực hiện như sau:

5. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cần dùng hàm MIN và hàm MAX

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cần dùng hàm MIN và hàm MAX, thực hiện như sau:

6. Hướng dẫn giải bài tập Excel với hàm IF và hàm RANK

Dưới đây là bài tập mô phỏng cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau.

Xét ví dụ sau.

Bước 1: Sử dụng phương pháp lồng nhiều hàm IF trong một công thức để xếp loại học sinh.

Sử dụng công thức:

=IF(C3>=9;”Giỏi”;IF(AND(C3<9;C3>=7);”Khá”;IF(AND(C3<7;C3>=5);”Trung Bình”;”Yếu”)))

Bước 2: Dùng hàm xếp hạng RANK.

Sử dụng công thức:

=RANK(C3;$C$3:$C$9;0),
với dãy truy xuất được cố định lại $…$ bằng cách nhấn F4.

Trên đây là một số bài tập hướng dẫn về các hàm cơ bản trong Excel. Hi vọng bài viết trên sẽ giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!