Tag: cau truc not only but also

cấu trúc not only but also

Not Only But Also…

“Anh ấy không những đẹp trai mà còn học rất giỏi” hay “Cô ấy không chỉ giỏi tiếng Anh…