Tag: cach su dung VALUE

Hàm VALUE Trong Excel:…

Trong Excel có rất nhiều hàm liên quan đến chuỗi ký tự, trong đó phải kể đến hàm VALUE…