Tag: cach dung thi tuong lai don

Thì Tương Lai Đơn…

Thì tương lai đơn (Simple Future Tense) trong tiếng Anh được sử dụng để thể hiện một lời hứa,…