Tag: cach dung instead of trong tieng anh

Cấu trúc instead

INSTEAD OF Trong Tiếng…

Bạn có phân biệt được “instead of” và “instead” không? Điểm khác nhau giữa “instead of” và “rather than”…