Tag: cach dung enough

too và enough

Too Và Enough Trong…

Too và enough đều có thể dùng để bổ nghĩa cho danh từ, tính từ và trạng từ. Ta dùng too khi…