Hóa Lớp 9

Tính Chất Hóa Học Của Bazơ – Hóa Học Lớp 9

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung…

Một Số Axit Quan Trọng – Hóa Học Lớp 9

Axit có những ứng dụng gì trong đời sống, và hiện nay axit nào…

Tính Chất Hóa Học Của Axit – Hóa Lớp 9

Nội dung bài học tìm hiểu về tính chất hoá học của axit hóa…

Một Số Oxit Quan Trọng – Hóa Học Lớp 9

Nội dung bài giảng Một số oxit quan trọng tìm hiểu tính chất vật…

Tính Chất Hóa Học Và Sự Phân Loại Của Oxit – Hóa Lớp 9

Nội dung bài giảng Tính chất hóa học của oxit và khái quát về…