Tính Chất Hóa Học Của Bazơ – Hóa Học Lớp 9

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ). Mời các em cùng tìm hiểu về tính chất hóa học của bazơ mà Admin.edu giới thiệu nhé.

Tính Chất Hóa Học Của Bazơ

 • Quỳ tím hóa xanh .
 • Phenolphtalin không màu thành đỏ.
 • Các em chú ý quan sát hiện tượng xảy ra trên miếng quỳ trong thí nghiệm sau:

2. Tác dụng với oxit axit (tạo muối và nước)

 • Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ  tạo thành muối và nước.
 • Thí nghiệm: Khí CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2
 • Hiện tượng: Khi sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong thấy kết tủa trắng.
 • Giải thích: Do phản ứng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (kết tủa trắng) + H2O

Ví dụ khác:

  • Ca(OH)2+ SO2 → CaSO3 + H2O
  • 6KOH+ P2O5→2K3PO4+ 3H2O

3. Tác dụng với axit (tạo muối và nước)

 • Hiện tượng: Cu(OH)2 tan dần và tạo dung dịch màu xanh
 • Giải thích: Do xảy ra phản ứng H2SO4l+Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

Ví dụ khác:

  • Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O
  • Ba(OH)2+ 2HNO3 →  Ba(NO3)2 + 2H2O

4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ (tạo oxit và nước)

 • Hiện tượng: Cu(OH)2 chất rắn màu xanh chuyển dần thành bột màu đen
 • Giải thích: Do xảy ra phản ứngCu(OH)2 to → to CuO + H2O.Màu xanh         Màu đen

5. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài tính chất hóa học của bazơ

6. Bài tập

Bài 1:

Có những bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào: (viết PTHH minh họa nếu có)

a) Tác dụng được với dd HCl?

b) Bị nhiệt phân hủy?

c) Tác dụng được với CO2?

d) Đổi màu quì tím thành xanh?

Hướng dẫn:

a) Tác dụng được với dd HCl: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + 2HCl (dd) → 2NaCl (dd)  + H2O (l)

Cu(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → CuCl2 (dd)  + 2H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → FeCl2 (dd)  + 2H2O (l)

b) Bị nhiệt phân hủy: Cu(OH)2

Cu(OH)2 (r)  to→to CuO (r)   + H2O (h)

c) Tác dụng được với CO2: NaOH, Ba(OH)2

2NaOH (dd)  + CO2 (k) → Na2CO3 (dd) + H2O (l)

Ba(OH)2 (dd)  + CO2 (k) → BaCO3 (dd) + H2O (l)

d) Đổi màu quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2

Bài 2:

Cho 11,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Cu vào dung dịch NaOH (loãng, dư). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là

Hướng dẫn:

Khi cho hỗn hợp X gồm Al và Cu vào dung dịch NaOH loãng dư thì chỉ có Al phản ứng.

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3.0,3 = 0,2 (mol) → mCu = mX – mAl = 11,8 – 0,2. 27 = 6,4 (g)

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các bạn sẽ có nhiều kiến thức hơn về tính chất hóa học của bazơ . Chúc các bạn học tập thật tốt nhé.