Tag: cau truc please

cấu trúc please

Cấu Trúc Please Trong…

Nếu bạn đang đi siêu thị ở nước ngoài và được người bán hàng hỏi “Do you want to…