Tag: cau truc forget

Forget Trong Tiếng Anh:…

Khi quên một điều gì đó, bạn thường sẽ nói “I forgot…” nhưng bạn có biết phía sau forget/forgot…