Tag: cau truc by the time

cấu trúc by the time

By The Time Trong…

Để chỉ thời gian trong Tiếng Anh, người ta sử dụng một cụm từ rất hay: By the time.…