Tag: cach dung otherwise

Otherwise Trong Tiếng Anh:…

Trong các bài kiểm tra hay giao tiếp hằng ngày bạn đã ít nhiều bắt gặp được cấu trúc Otherwise.…