Phương Trình Hóa Học – Hóa Học Lớp 8

Phương trình hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Admin.edu sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt và hiểu hơn về phương trình hóa học lớp 8.

Phương trình hóa học

1. Lập phương trình hóa học

1.1. Phương trình hóa học

  • Khái niệm: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
  • Ví dụ:

Phương trình chữ :             Khí hidro + Khí oxi → Nước

=>Phương trình hóa học:    2H2 + O2 → 2H2O

Chú ý: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau.

 Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau.

 

1.2. Các bước lập phương trình hóa học

Lập phương trình hóa học được tiến hánh theo ba bước

  • Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng
  • Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  • Bước 3: Viết phương trình hóa học

Chú ý:

  • Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng.
  • Coi cả nhóm nguyên tử như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau.

2.Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

Qua bài viết trên, Admin edu mong rằng các em sẽ hiểu hơn về phương trình hóa học lớp 8. Chúc các em học tập thật tốt nhé.