Nồng Độ Dung Dịch – Hóa Học Lớp 8

Nội dung bài giảng sẽ trình bày các khái niệm về nồng độ phần trăm của dung dịch để các em vận dụng giải các bài tập trong hóa học lớp 8. Mời các em cùng tham khảo với Admin.edu nhé. 

Nồng độ dung dịch

1. Nồng độ dung dịch là gì?

Là khái niệm cho biết lượng chất tan trong một lượng dung dịch nhất định. Nồng độ có thể tăng bằng cách giảm lượng dung môi hoặc thêm chất tan vào dung dịch. Và ngược lại, có thê giảm bằng cách giảm lượng chất tan hoặc tăng thêm dung môi. Dung dịch gọi là bão hòa khi dung dịch đó không thể hòa tan thêm chất tan, đó là lúc dung dịch có nồng độ cao nhất.

2. Nồng độ phần trăm

(kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan trong 100g dung dịch

Công thức tính:

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

  • C%: Nồng độ phần trăm
  • mct: Khối lượng chất tan
  • mdd: Khối lượng chất tan

Mặt khác: mdd = mct + mdm (mdm là khối lượng của dung môi)

Cách sử dụng công thức tính nồng độ phần trăm cho từng chất

Một số lưu ý khi tính nồng độ phần trăm của dung dịch

– Đọc kỹ thông tin, xác định chuẩn những thành phần đã cho và thành phần cần tính toán.

– Nhớ chính xác các công thức để áp dụng cho phù hợp, tránh nhớ nhầm lẫn mà áp dụng sai.

– Khi tính toán cần thật cẩn thận, kiểm tra kỹ để đưa ra kết quả đúng nhất.

Một số lưu ý cần nhớ khi tính nồng độ phần trăm cho dung dịch

4. Mối quan hệ giữa nồng độ phần trăm và các nồng độ dung dịch khác

Công thức liên hệ giữa nồng độ mol( CM) và nồng độ phần trăm (C%) của chất tan có phân tử khối M là:

CM=10.D.C%/M

5. Nồng độ mol là gì?

Là đại lượng cho biết mối liên hệ giữa số mol của một chất tan và thể tích của dung dịch. Công thức tính có thể được bắt đầu từ số mol và thể tích, khối lượng và thể tích, hoặc số mol và mililit (ml).

Công thức tính:

CM=n/V.

6. Bài tập

Bài 1:

Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 15%

A. 20 gam.

B. 30 gam.

C. 40 gam.

D. 50 gam

Lời giải: Đáp A

Bài 2:

Số mol chất tan có trong 400 ml NaOH 6M là  

A. 1,2 mol

B. 2,4 mol

C. 1,5 mol

D. 4 mol

Lời giải:

Đổi 400 ml = 0,4 lít

+ Công thức tính số mol chất tan: n = CM . V

=> nNaOH = 6.0,4 = 2,4 mol

Đáp án cần chọn là: B

Qua bài viết trên , Admin.edu mong rằng các bạn sẽ hiểu biết thêm về nồng độ dung dịch trong chương trình hóa học lớp 8. Chúc các bạn học tập thật tốt nhé.