Đơn Chất Và Hợp Chất Phân Tử – Hóa Học Lớp 8

Khi tìm hiểu về môn hóa học thì các em sẽ đặt câu hỏi rằng: Làm sao mà học hết được hàng chục triệu chất khác nhau.Không phải băn khoăn về điều đó, các nhà hóa học đã tìm ra cách phân chia các chất thành từng loại rất thuận tiện cho việc nghiên cứu chúng. Trong bài này, Admin edu sẽ phân loại đơn chất và hợp chất phân tử cho các em dễ hiểu nhé!
Đơn chất hợp chất, phân tử

1. Đơn chất

1.1. Đơn chất là gì

Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
Chúng ta đã làm quen được với nhiều chất trước đó rồi đúng không, khí hidro, lưu huỳnh . . . Một vài kim loại như sắt, đồng, kẽm, chì, nhôm . . . đều được tạo nên từ các nguyên tố hóa học tương tứng là H, S . . . Fe, Cu, Zn, Pb, Al và chúng được các nhà hóa học phân vào loại đơn chất các em ạ.

1.2. Đặc điểm cấu tạo

Trong đơn chất kim loại các nguyên tử được sắp xếp khít với nhau và theo một trật tự xác định nhưng trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2 nguyên tử liên kết với nhau.

Đặc điểm cấu tạo

 2.Hợp Chất

1.1. Hợp chất là gì

Khác với đơn chất được cấu tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Sách Giáo khoa Hóa học 8 định nghĩa: “Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên”. Hợp chất được phân chia thành 2 loại là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

Ví dụ về hợp chất:

  • Nước được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học H và O.

  • Muối ăn (Natri Clorua) được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học là Na và Cl.

  • Axit Sunfuric được cấu tạo nên từ 3 nguyên tố hóa học là H, S và O…

1.2. Đặc điểm cấu tạo

Trong một hợp chất các nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự nhất định và theo một tỷ lệ cố định.
Điều này chúng ta có thể hiểu là trong một phân tử thì số nguyên tử là cố định không thể thay đổi được thầy lấy ví dụ phân tử nước [H2O] được tạo nên bởi 2 nguyên tố là hidro và 1 nguyên tố oxy.

 

Đặc điểm cấu tạo hợp chất

3. Phân tử

3.1. Phân tử là gì

Phân tử à một tập hợp của 2 hay nhiều nguyên tử tạo thành đơn vị nhỏ nhất có thể phân chia thành các chất nguyên bản mà vẫn giữ nguyên thành phần và các tính chất hóa học của chất đó.

Ví dụ: 
Khí hidro và khí oxy hợp thành đều gồm 2 nguyên tử cùng loại liên kết với nhau, nước có các hạt hợp thành gồm 2 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxy.

3.2. Phân tử khối

Cũng như nguyên tử khối, phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon
Phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử chất đó. Thí dụ, phân tử khối của õi bằng 2×16 = 32 đvC, phân tử khối của nước bằng 2×1+16×1 = 18đvC.

4. Trạng thái chất

Trên thực tế mỗi mẫu chất là tập hợp vô cùng lớn những nguyên tử như đơn chất kim loại hay những phân tử như các hợp chất.
tùy vào từng điều kiện về nhiệt độ, áp suất mà sẽ có những trạng thái khác nhau như rắn lỏng hay khí.
Khi ở trạng thái rắn, các nguyên tử sắp xếp khít với nhau và chúng dao động tại chỗ, ở trạng thái lỏng các hạt ở sát gần nhau và chuyển động trượt lên nhau, còn ở trạng thái khí các hạt xa nhau và chuyển động nhanh hơn về nhiều phía khác nhau

Ghi nhớ:

  • Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học
  • Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên
  • Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất
  • Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử
  • Mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử. Tùy điều kiện, một chất có thể ở ba trạng thái là rắn lỏng và khí.

Tổng kết :

Vậy qua bài viết trên Admin edu chúng tôi mong rằng sẽ mang lại thêm nhiều kiến thức cho các bạn về đơn chất và hợp chất phân tử. Chúc các bạn học tốt nhé