Ví dụBecause it is so hot today, I do not want to go out. (Bởi vì thời tiết quá nóng, hôm nay tôi không muốn ra ngoài)
=> I do not want to go out because of the hot weather.Because there are so many people out there, I do not want to come. (Tôi không muốn qua đó vì ở đó có quá nhiều người.
=> I do now want to come because of the crowded people.

Because my voice is not so good, I rarely sing in front of everybody. (Bởi vì giọng của tôi không tốt lắm nên tôi hiếm khi hát trước mặt mọi người)
=> Because of the fact that my voice is not so good, I rarely sing in front of everybody.

Because you can not know what happens to others, you should be patient and try to find out the situation first. (Bởi vì bạn không biết được điều gì xảy ra với người khác, nên bạn nên kiên nhẫn và thử tìm hiểu tình huống trước đã.)
=> Because of the fact that you can not know what happens to others, you should be patient and try to find out the situation first.

Hy vọng bài viết trên đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích và hữu dụng về ngữ pháp tiếng Anh và cụ thể là phần cấu trúc câu của Because và Because of. Ngoài ra, hãy cùng Admin Edu chinh phục ngay tiếng Anh giao tiếp với kho từ vựng và ngữ pháp khổng lồ ngay tại đây nhé!