Cách Tính Khối Lượng Mol – Hóa Học Lớp 8

Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Thể tích Mol của chất khí tính như thế nào? Giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức về bài học cách tính khối lượng mol hóa học , Admin.edu đã tổng hợp thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây.

Cách tính khối lượnh mol

1. Mol là gì?

Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6.1023 được gọi là Avogadro và được ký hiệu là N”.

Một Mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử H2O

Ví dụ về Mol:

  • Một Mol nguyên tử nhôm là một lượng nhôm có chứa N nguyên tử Al.

  • Một Mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử H2O.

  • Mol được chia thành 2 loại là Mol phân tử và Mol nguyên tử.

2. Khối lượng Mol là gì?

Khối lượng mol ký hiệu là M của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó. Đơn vị khối lượng Mol được ký hiệu là g/mol.

Ví dụ:

  •  Khối lượng mol nguyên tử hidro: MH = 1 g/mol.

  • Khối lượng mol phân tử oxi: MO2 = 32 g/mol.

3. Thể tích Mol của chất khí là gì?

Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. Một mol của bất kì chất khí nào trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

Như vậy, những chất khí khác nhau thường có khối lượng mol không như nhau những thể tích mol của chúng lại giống y như nhau ở cùng điều kiện.

Ví dụ:

Khối lượng mol của H2 là 2 g/mol; Khối lượng mol của CO2 là 44 g/mol. Nếu ở điều kiện tiêu chuẩn thể tích của H2 và CO2 bằng nhau (cùng bằng 22,4 lít).

4. Bài tập mol

Bài số 01: Em hãy tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a. 2 mol nguyên tử nhôm

b. 3 mol phân tử H2

c. 0,25 mol phân tử NaCl

d. 0.004 mol phân tử H2O

Bài số 02: Em hãy tính khối lượng của:

a. 1 mol nguyên tử Clo và 1 mol phân tử Clo

b. 1 mol nguyên tử đồng và 1 mol phân tử đồng (II) oxit

c. 1 mol nguyên tử cacbon, 1 mol phân tử khí cacbon (II) oxit và 1 mol phân tử Cacbon đi oxit

Bài số 03: Em hãy tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của:

a. 1 mol phân tử CO2, 2 mol phân tử H2, 1,5 mol phân tử O2

b. 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2

Bài số 04: Em hãy tính khối lượng của N phân tử những chất sau:

a. H2O

b. HCl

c. Fe2O3

d. C12H22O11

Bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có được nhiều kiên thức về cách tính khối lượng hóa lớp 8. Chúc các em học tập thật tốt nhé.