Bài Tập Chia Một Số Cho Một Tích – Toán Lớp 4

Bài tập Chia một số cho một tích có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập này giúp học sinh biết tính chất một số chia cho một tích, cách vận dụng bài tập về tính chất chia một số cho một tích. Mời các em hãy cùng tham khảo chi tiết với Admin.edu qua bài viết này nhé.

Bài Tập Chia Một Số Cho Một Tích

1. Lý thuyết Chia một số cho một tích

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

24 : (3 x 2)

24 : 3 : 2

24 : 2 : 3

Ta có:

24 : (3 x 2) = 24 : 6 = 4

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

2. Bài tập

Câu 1:

Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

= ……………

b) 28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

= ……………

Phương pháp giải:

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b × c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Đáp án

a) 50 : (5 × 2) = 50 : 10

= 5

50 : (5 × 2) = 50 : 5 : 2

= 5

b) 28 : (2 × 7) = 28 : 14

= 2

28 : (2 × 7) = 28 : 2 : 7

= 14 : 7

= 2

Câu 2:

a) 90 : 30 = ……………

= ……………

b) 180 : 60 = ……………

= ……………

Phương pháp giải:

Viết số chia dưới dạng tích của hai số thích hợp rồi thực hiện phép chia một số chia cho một tích để tính giá trị biểu thức đã cho.

Đáp án

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

= 90 : 3 : 10

= 30 : 10

= 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

= 180 : 6 : 10

= 30 : 10

= 3

Câu 3:

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19.200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1:

– Tìm tổng số vở hai bạn đã mua = số vở mỗi bạn mua × 2.

– Tìm giá tiền 1 quyển vở = tổng số tiền phải trả : tổng số vở hai bạn đã mua.

Cách 2 :

– Tìm số tiền mỗi bạn phải trả = tổng số tiền phải trả : 2.

– Tìm giá tiền 1 quyển vở = số tiền mỗi bạn phải trả : số vở mỗi bạn đã mua.

Đáp án

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2×4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19.200 : 8 = 2.400 (đồng)

Đáp số: 2.400 đồng

Cách 2:

Số tiền mỗi bạn phải trả là:

19.200 : 2 = 9.600 (đồng)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

9.600 : 4 = 2.400 (đồng)

Đáp số: 2.400 đồng.

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập chia một số cho một tích. Chúc các em học tập thật tốt nhé!